Javna rasvjeta mora osigurati siguran promet ljudi i vozila noću kroz gradske i seoske javnoprometne površine te svjetlom istaknuti ambijentalnost prostora, ali tako da to ne ide na štetu sigurnosti prometa, kao i da ne uzrokuje svjetlosno zagađenje.

Za održavanje javne rasvjete karakteristično je periodično čišćenje rasvjetnih tijela te periodična zamjena izvora svjetlosti. Javna LED rasvjeta je futuristički i estetski ugodan rasvjetni sustav koji nudi ujednačenost, odličnu raspodjelu vertikalne svjetlosti i usmjerenost svjetla. Ova nova generacija svjetlosnih proizvoda kombinacija je snage i pouzdanosti rasvjetnih rješenja za vanjske prostore uz naprednu kontrolu svjetla, a sve to uz poboljšanu učinkovitost, smanjene troškove održavanja i energije, te smanjeno svjetlosno zagađenje.

Glavna prednost LED javne rasvjete je energetska učinkovitost u usporedbi s postojećim, konvencionalnim tehnologijama za javnu rasvjetu kao što su visokotlačni natrij (HPS) i metal halid (MH).

Javna rasvjeta temeljena na LED tehnologiji može proizvesti istu ili veću količinu svjetlosti od tradicionalnih svjetiljki uz polovicu potrošnje energije.