Opasne lokacije definiraju se kao mjesta gdje može doći do požara ili eksplozije uzrokovanih zapaljivim plinovima, parom proizvedenom od zapaljive tekućine, zapaljive prašine ili zapaljivih vlakana u zraku u količinama dovoljnim za stvaranje eksplozivnih ili zapaljivih mješavina. Za takve lokacije neophodna je protueksplozivna rasvjeta, čiji sustav isključuje mogućnost eksplozije ili požara kao rezultat slučajnog iskrenja ili oštećenja opreme.

Danas se većina protueksplozivnih rasvjetnih tijela proizvodi pomoću LED tehnologije od vrhunskih LED proizvođača. To se događa jer LED svjetla štede više energije i ekološki su prihvatljivija u usporedbi s drugim žaruljama.

U protueksplozivnu LED rasvjetu ubrajamo žarulje i cijevi visoke otpornosti koje mogu raditi u otežanim uvjetima poput željeznica, rudnika, tvornica, tunela, proizvodnih pogona i sličnih područja. Ta rasvjetna tijela su posebno dizajnirana, testirana i u suglasnosti sa svim industrijskim normama. Napravljena su tako da je izvor svjetlosti kompletno ograđen, kako bi se time ograničio ulazak zapaljivog plina ili prašine u unutrašnjost rasvjetne opreme.

BRANDOVI